Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Archana G. Saikia
 23. Achyut Hazarika
 24. Anindita Handique
 25. Arunjyoti
 26. Ankur Jyoti Das
 27. Ashim Jyoti Hira
 28. Abdul Kuddus
 29. Adreeta Khanikar
 30. Ajit Kumar Das
 31. Akangkhya Khanikar
 32. Abhijit Payeng
 33. Anshuman Phukan
 34. Abdur Rouf
 35. Alok Ranjan Roy
 36. Ananta Saikia
 37. Aneeloiv Skemp
 38. Apurba Sonowal
 39. Aseef Shah
 40. Anupam Sharma
 41. Abu Taher Riyazee
 42. Bijoy Bezbaruah
 43. Bhabajyoti Baruah
 44. Bandana Bhagabati
 45. Bazlul Basid Choudhury
 46. Bitopan Chutia
 47. Biju Chetia
 48. Binod Chetri
 49. Bitopan Das
 50. Bobi Moni Devi
 51. Bibit Dehingia
 52. Babu
 53. Bikram Gogoi
 54. Bhaskar Jyoti Chutia
 55. Bhaskar Jyoti Mali
 56. Bhaskar Jit Nath
 57. Bidyut Jyoti Sharma
 58. Bhaskar jyoti Sarmah
 59. Bini Kakati
 60. Bipul Kalita
 61. Bhrigu Kumar Lahkar
 62. Bharati Lahan
 63. Banikanta Lahkar
 64. Bhaben Moran
 65. Bisitro Neog
 66. Bipin Nath
 67. Bichitra Narayan Bora
 68. Bhupendra Narayan Dihingia
 69. Bishnu Narayan Das
 70. Bikiran Pathak
 71. Dr. Babul Pathak
 72. Biju Ranjan Nath
 73. Biren Sonowal
 74. Bhrigujyoi Saikia
 75. Bhabananda Saikia
 76. Begum Syeda Banu
 77. Beauty Sikha Devi
 78. Bhaskar Thengal
 79. Bhabesh Thakuria
 80. Bubul Kalita
 81. Chayanika Chetia
 82. Champak Deka
 83. Chandan Das
 84. Chandrika Gohain
 85. Champak Kalita
 86. Chintu Mani Talukdar
 87. Charu Prasad Sarma
 88. Champak Ranjan Bhuyan
 89. Chayanika Sarmah Baruah
 90. Dhiraj
 91. Diya Ahmed
 92. Dipanju Bora
 93. Dhiraj Biswasi
 94. Anubhav Boxonta
 95. Dipankar Borah
 96. Dipima Buragohain
 97. Dhanjit Chetia
 98. Deeptangshu C. Phukan
 99. Diganta Deka
 100. Dipjyoti Dutta
 101. Dusmanta Das
 102. Debajani Deka
 103. Dipti Deori Bora
 104. Deb Parashar
 105. Dulen Gogoi
 106. Daisy Gogoi
 107. DhrubaJyoti Barman
 108. Dhruba Jyoti Gogoi
 109. Dhananjoy Kurmi
 110. Dip Kamal Saikia
 111. Deepjyoti Mohan
 112. Dibash Melsodha
 113. Deepa Moni Boruah
 114. Dilip Phukan
 115. Dembiram Panging
 116. Devasish Saikia
 117. Dipjyoti Sharma
 118. Dibyajyoti Saikia
 119. Deepa Thakuria
 120. Debasish Thakur
 121. Dhanjit Uzir
 122. Epul Hussain
 123. Gayatri Baruah
 124. Gyandeep Bhuyan
 125. Geetima Barua Sharma
 126. Girija Das
 127. Gunjan Das
 128. Gouri Goutam Borthakur
 129. Gitika Kalita
 130. Gitali Mahanta
 131. Gourismita Nath
 132. Gunin Patar
 133. Gitima Sarma
 134. Hemanga Barman
 135. Hirakjyoti Borthakur
 136. Haresh Deori
 137. Hiren Das
 138. Hirak Hazarika
 139. Hemanta Hazarika
 140. Ritu Pawan
 141. Hemen Nath
 142. Hirakjyoti Nath
 143. Hiranya Nath
 144. Inu Anderson
 145. Inamul F Hassan
 146. Md Iftekhar Hussain
 147. Indukalpa Saikia
 148. Jahnabi
 149. Jishnu Borgohai
 150. Jiten Bora
 151. Jintu Barua
 152. Jayanta Bardalai
 153. Juri Bharali
 154. Jyoti Chaliha
 155. Jutika Das
 156. Julie Das
 157. Jagdish Goswami
 158. Jonali Gogoi
 159. Juri Gogoi
 160. Jakir Hossain
 161. Jeherul Islam
 162. Jyoti Jiyam Kalita
 163. Jayashree Kalita
 164. Jitu Kalita
 165. Jinu Konwar Gogoi
 166. Jay Parashar
 167. Jeherulbbian Pota
 168. Jyotishman Phukan
 169. Jyotirmoy Patowary
 170. Jyotiprasad Deka
 171. Jyoti P C Saikia
 172. Jayshree Saikia
 173. Jyotisikha Dutta
 174. Kamal Bordoloi
 175. Krishna Bora
 176. Kaushik Baiswas
 177. Kuladip Baruah
 178. Koushik Baruah
 179. Kamal Dutta
 180. Kishori Das
 181. Kamal Das
 182. Khilonjyoti Dhadumia
 183. Karuna Dutta
 184. Kamal Hasan Bulbul
 185. Khanindra Pathak
 186. Kamaljit Kalita
 187. Kanika Kalita
 188. Koushik Kishalay
 189. Kushal Kalita
 190. Kunjan Kumar Gogoi
 191. Kishore Kumar Gogoi
 192. Kapinjal Kishore Sharma
 193. Kuldip Medhi
 194. Kaustav Moni Bharali
 195. Kamala Neog Bhuyan
 196. Kabyoneel Pathak
 197. Kharanan Payeng
 198. Karuna Phukan
 199. Kumar Rajen
 200. Kalpajyoti Sharma
 201. Kishor Shevde
 202. Kshama Sunder Kakati
 203. Karabi Talukdar
 204. Lukumoni Bortamuly
 205. Lakhyajit Gohain
 206. Luit Kumar Nath
 207. Lochon Moni Gogoi
 208. Luku Moni Sensuwa
 209. Lakhya Prohor
 210. Leelakanta Payeng
 211. Lincoln Ray
 212. Lipi Saikia
 213. Lakhyajit Sarmah
 214. Luit Baruah
 215. Mamtaz Ali
 216. Md Musfick Ali
 217. Mukut Ali
 218. Manoj Baishya
 219. Monuj Boruah
 220. Mithinga Bejbarua
 221. Milan Barthakur
 222. Moushumi Bora
 223. Mohini Babul Pathak
 224. Manju Chaharia
 225. Munu C.
 226. Monohar Dutta
 227. Meghalee Dihingia
 228. Mousumi Das
 229. Mintu Das
 230. Manjit Deori
 231. Mala Gogoi
 232. Mrinal Gogoi
 233. Monuranjan Gogoi
 234. Minu Gogoi Chetia
 235. Mahmodul Hassan
 236. Manoshi Handique
 237. Mrinal Jyoti
 238. Manab Jyoti Kalita
 239. Manoj Kalita
 240. Madhupraan Kaibartta
 241. Manab Kalita
 242. Masuma Khan
 243. Manoj Koch
 244. Munin Kakati
 245. Mrinal Kumar Dey
 246. Mayurkrishna Phukon
 247. Manoranjan Majumdar
 248. Madhu Moni Kalita
 249. Manoranjan Nath
 250. Misty Nuri
 251. Moushumi Bori
 252. Manash Pratim
 253. Madan Rajbangshi
 254. Mottakinur Rahman
 255. Mahim Roy
 256. Manisha Saikia
 257. Manik Saikia
 258. Mehanas Sarkar
 259. Nekib Ahmed
 260. Najrul Ayan
 261. Nazim Ahmed
 262. Nabin Bordoloi
 263. Nibedita Bori Pawe
 264. Nitul Das
 265. Nabanita Deka
 266. Nuruzzaman Hoque
 267. Nitul Khataniar
 268. Niribili Konwar
 269. Nitul Kumar
 270. Nabaneeta Kumar
 271. Nilutpal Kumar Neog
 272. Nikunja Kumar Pratim
 273. Nabajyoti Mishra
 274. Nirmali Mahanta
 275. Nikunja Nath
 276. Nijora Pathak
 277. Nayan Roy
 278. Nazneen Sofiya
 279. Nilootpal Sharma
 280. Nilakshi Sarma
 281. Nitiraj Saharia
 282. Newaz Shoriful Hoque
 283. Nizara S Phukan
 284. Nilanjana Talukdar
 285. Owahedur Zaman
 286. Parineeta Sharma
 287. Pratiksha Bora
 288. Pradip Baishya
 289. Pulakesh Bhattcharyya
 290. Prasenjit Baruah
 291. Prajnan Bhardwaj
 292. Pranita Chetia
 293. Prasenjit Deb
 294. Pritirekha Das
 295. Priyanku Deka
 296. Dr Prafulla Deka
 297. Prasenjit Das
 298. Pranjit Das
 299. Prakash Gautam
 300. Prastuti Gogoi
 301. Parismita Goswami
 302. Pranjit Kalita
 303. Pranjal Keot
 304. Pinku Kumar
 305. Pallab Kr Nath
 306. Prasanta Kumar Payeng
 307. Prodip Kumar Sahoo
 308. Parash M. Sarmah Baruah
 309. Prativa Prati
 310. Plabita Prabhika
 311. Prayash Pratim
 312. Palash Pawan
 313. Pallab Pathak
 314. Partha Pratim Hazarika
 315. Partha Pratim Kalita
 316. Pinku Roy
 317. Palash Rajkonwar
 318. Pratima Rajwar
 319. Priyam Raj Shivam
 320. Plawan Saikia
 321. Prashanta Tamuly
 322. Parijita Thakuria
 323. Purabi Bora
 324. Rabin Kakati
 325. Rousanara Begum
 326. Raktotpal Bordoloi
 327. Rupjyoti Boruah
 328. Rina Biswas
 329. Rituraj Boruah
 330. Ritusman Bora
 331. Rakesh Baishya
 332. Rituparna Chetia Phukan
 333. Ratneswar Das
 334. Ramen Das
 335. Rakesh Doley
 336. Ratan Debnath
 337. Rintu Dutta Bora
 338. Rahul Dev Barman
 339. Rakhi Dutta Saikia
 340. Renuka Das
 341. Rantu Gogoi
 342. Ripunjoy Gohain
 343. Raagyee Gohain
 344. Rimpi Goswami
 345. Rupjyoti Gogoi
 346. Rakesh Hazarika
 347. Raktim Hazarika
 348. Rejekul Hoque Choudhury
 349. Rezaul Islam
 350. Ruhul Kuddus
 351. Rajib Kayastha
 352. Rabin Kumar Choudhury
 353. Rajat Kanti Nath
 354. Rijumoni
 355. R M Jayeeta
 356. Ranjit Nath Bhattacharyya
 357. Sagar Kumar
 358. Rihan Sangmai
 359. Ripunjay Sarma
 360. Riyaan Smith
 361. Rajshekhar
 362. Ratul Talukdar
 363. Rupam Dutta
 364. Shahina Ahmed
 365. Sabita Devi
 366. Sayed Abdul Hai
 367. Samantha Likson
 368. Sabita Sausthaw
 369. Siddhartha Borkakati
 370. Susmita Bora
 371. Sanjib Borah
 372. Sushanta Borchetia
 373. Sidhartha Borkotoky
 374. Swapnali Bordoloi
 375. Shekhar Bhattcharyya
 376. Shilpi Borah
 377. Santanu Changmai
 378. Shewali Dutta
 379. Sujala Das
 380. Songeeta Garikapati
 381. Sunmoni Gohain
 382. Sima Gogoi
 383. Sagar Hazarika
 384. Shyamanta Dutta
 385. Shahid Islam
 386. Sanjib Jyoti Haloi
 387. Saroj Kakati
 388. Shrutidhara Kaushik
 389. Satish Kr Baishya
 390. Subha Laskar
 391. Seema Morang
 392. Syed Maruf Ahmed
 393. Syed Mohsin Raja
 394. Suresh Nath
 395. Sarpil Nandan Deka
 396. Swagat Pratim Haloi
 397. Swarup Roy
 398. Songhoti Ray
 399. Swapna Sharma
 400. Simanta Soyon
 401. Sonia Saikia
 402. Sagar Sanjib
 403. Sanjib Das
 404. Suman Changkakoty
 405. Swarup Changkakoty
 406. Tapan Baruah
 407. Tezaswita Das
 408. Tasnim Kauser
 409. Tridip Kumar Goswami
 410. Tridip Sharma
 411. Uttam Adhikary
 412. Upasana Baruah
 413. Uday bhanu Nath
 414. Utpal Gohain Baruah
 415. Udiptajyoti Gogoi
 416. Unmilan Kalita
 417. Ujjwal Madhukulya
 418. Varsha Sharma
 419. Wasif Ali
 420. Wahiduzzaman Bhuyan
 421. Xunpahi Morang
 422. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  AAI:
নমস্কাৰ
– Satyajit Bezbaruah [ ***yajitbezbaruah3@gmail.com ]

To  AAI:
তোমাৰ স্মৃতিত হৃদয়ত বাজি উঠা চিনাকী সুৰ                 মোৰ নিচেই আপোন, তোমাৰ মিঠা হাঁহিতিৰ আজি তৰালীত সাজুন কাচুন। মোৰ অনুভৱৰ দলিছাত তোমাৰ মৰমত লিখা প্ৰতিটো কবিতাত তুমি আজিও সজীৱ, আবেগে পাৰ ভগা উদাস বুকুত তুমি হোৱা প্ৰেমৰ এক চিৰযুগমিয় গীত। তোমাৰ কোমল দুহাতৰ প্ৰতিটো পৰশ আজি বুকুত বিৰহৰ ‌লেলিহান শিখা হৈ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ হৈছে, সময়ে কাহি নিয়া মধুৰ ক্ষণ বোৰ বেদনাৰ শৰ হৈ আজি                     মোৰ বুকু ভেদিছে, মোৰ আধৰুৱা সপোনবোৰে আজি উদণ্ড ধুমুহাজাকৰ লগত মিতিৰালি কৰিছে। অপেক্ষা মাথোঁ বনৰীয়া বতাহ জাকলৈ , কিজানি তোমাৰ বতৰা আনে মোৰ কাষলৈ। সময় সলনি হব....... আমাৰ মৰমেও প্ৰাণ পাব সোণাৰুৰ কোমল হাঁহি উঠত পুনৰ জিলিকিব।।                                    [জাহ্নু]
– Jahnu Bora [ ***nubora49@gmail.com ]

To  AAI:
Sir I am desirous of publishing an Assamese poem if it fulfils the criteria for being published in your magazine. Kindly let me know the email id where it is to be sent.
– Gagan Das [ ***andas1972@gmail.com ]

To  Back Issues:
I want to read Assamese poen in Assamese script
– Chandrasing Rongpi [ ***gpi24hours@gmail.com ]

To  Parineeta Sharma (Issue No 121/01-2018):
val lagil bohut..
– RIKHIRAJ BHUYAN [ ***hirajbhuyan143b@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)