Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Archana G. Saikia
 23. Achyut Hazarika
 24. Anindita Handique
 25. Arunjyoti
 26. Ankur Jyoti Das
 27. Ashim Jyoti Hira
 28. Abdul Kuddus
 29. Adreeta Khanikar
 30. Ajit Kumar Das
 31. Akangkhya Khanikar
 32. Abhijit Payeng
 33. Anshuman Phukan
 34. Abdur Rouf
 35. Alok Ranjan Roy
 36. Ananta Saikia
 37. Aneeloiv Skemp
 38. Apurba Sonowal
 39. Aseef Shah
 40. Anupam Sharma
 41. Abu Taher Riyazee
 42. Bijoy Bezbaruah
 43. Bhabajyoti Baruah
 44. Bazlul Basid Choudhury
 45. Bitopan Chutia
 46. Biju Chetia
 47. Binod Chetri
 48. Bitopan Das
 49. Bobi Moni Devi
 50. Bibit Dehingia
 51. Babu
 52. Bikram Gogoi
 53. Bhaskar Jyoti Chutia
 54. Bhaskar Jyoti Mali
 55. Bhaskar Jit Nath
 56. Bidyut Jyoti Sharma
 57. Bhaskar jyoti Sarmah
 58. Bini Kakati
 59. Bipul Kalita
 60. Bhrigu Kumar Lahkar
 61. Bharati Lahan
 62. Banikanta Lahkar
 63. Bhaben Moran
 64. Bisitro Neog
 65. Bipin Nath
 66. Bichitra Narayan Bora
 67. Bhupendra Narayan Dihingia
 68. Bishnu Narayan Das
 69. Bikiran Pathak
 70. Dr. Babul Pathak
 71. Biju Ranjan Nath
 72. Biren Sonowal
 73. Bhrigujyoi Saikia
 74. Bhabananda Saikia
 75. Begum Syeda Banu
 76. Beauty Sikha Devi
 77. Bhaskar Thengal
 78. Bhabesh Thakuria
 79. Bubul Kalita
 80. Chayanika Chetia
 81. Champak Deka
 82. Chandan Das
 83. Champak Kalita
 84. Chintu Mani Talukdar
 85. Charu Prasad Sarma
 86. Champak Ranjan Bhuyan
 87. Chayanika Sarmah Baruah
 88. Dhiraj
 89. Diya Ahmed
 90. Dipanju Bora
 91. Dhiraj Biswasi
 92. Anubhav Boxonta
 93. Dipankar Borah
 94. Dipima Buragohain
 95. Dhanjit Chetia
 96. Deeptangshu C. Phukan
 97. Diganta Deka
 98. Dipjyoti Dutta
 99. Dusmanta Das
 100. Debajani Deka
 101. Dipti Deori Bora
 102. Deb Parashar
 103. Dulen Gogoi
 104. Daisy Gogoi
 105. DhrubaJyoti Barman
 106. Dhruba Jyoti Gogoi
 107. Dhananjoy Kurmi
 108. Dip Kamal Saikia
 109. Deepjyoti Mohan
 110. Dibash Melsodha
 111. Deepa Moni Boruah
 112. Dilip Phukan
 113. Dembiram Panging
 114. Devasish Saikia
 115. Dipjyoti Sharma
 116. Dibyajyoti Saikia
 117. Deepa Thakuria
 118. Debasish Thakur
 119. Dhanjit Uzir
 120. Epul Hussain
 121. Gayatri Baruah
 122. Gyandeep Bhuyan
 123. Geetima Barua Sharma
 124. Girija Das
 125. Gunjan Das
 126. Gouri Goutam Borthakur
 127. Gitika Kalita
 128. Gitali Mahanta
 129. Gourismita Nath
 130. Gunin Patar
 131. Gitima Sarma
 132. Hemanga Barman
 133. Hirakjyoti Borthakur
 134. Haresh Deori
 135. Hiren Das
 136. Hirak Hazarika
 137. Hemanta Hazarika
 138. Ritu Pawan
 139. Hemen Nath
 140. Hirakjyoti Nath
 141. Hiranya Nath
 142. Inu Anderson
 143. Inamul F Hassan
 144. Md Iftekhar Hussain
 145. Indukalpa Saikia
 146. Jahnabi
 147. Jishnu Borgohai
 148. Jiten Bora
 149. Jintu Barua
 150. Jayanta Bardalai
 151. Juri Bharali
 152. Jyoti Chaliha
 153. Jutika Das
 154. Julie Das
 155. Jagdish Goswami
 156. Jonali Gogoi
 157. Juri Gogoi
 158. Jakir Hossain
 159. Jeherul Islam
 160. Jyoti Jiyam Kalita
 161. Jayashree Kalita
 162. Jitu Kalita
 163. Jinu Konwar Gogoi
 164. Jay Parashar
 165. Jeherulbbian Pota
 166. Jyotishman Phukan
 167. Jyotirmoy Patowary
 168. Jyotiprasad Deka
 169. Jyoti P C Saikia
 170. Jayshree Saikia
 171. Jyotisikha Dutta
 172. Kamal Bordoloi
 173. Krishna Bora
 174. Kaushik Baiswas
 175. Kuladip Baruah
 176. Koushik Baruah
 177. Kamal Dutta
 178. Kishori Das
 179. Kamal Das
 180. Khilonjyoti Dhadumia
 181. Karuna Dutta
 182. Kamal Hasan Bulbul
 183. Khanindra Pathak
 184. Kamaljit Kalita
 185. Kanika Kalita
 186. Koushik Kishalay
 187. Kushal Kalita
 188. Kunjan Kumar Gogoi
 189. Kishore Kumar Gogoi
 190. Kapinjal Kishore Sharma
 191. Kuldip Medhi
 192. Kaustav Moni Bharali
 193. Kamala Neog Bhuyan
 194. Kabyoneel Pathak
 195. Kharanan Payeng
 196. Karuna Phukan
 197. Kumar Rajen
 198. Kalpajyoti Sharma
 199. Kishor Shevde
 200. Kshama Sunder Kakati
 201. Karabi Talukdar
 202. Lukumoni Bortamuly
 203. Lakhyajit Gohain
 204. Luit Kumar Nath
 205. Lochon Moni Gogoi
 206. Luku Moni Sensuwa
 207. Lakhya Prohor
 208. Leelakanta Payeng
 209. Lincoln Ray
 210. Lipi Saikia
 211. Lakhyajit Sarmah
 212. Luit Baruah
 213. Mamtaz Ali
 214. Md Musfick Ali
 215. Mukut Ali
 216. Manoj Baishya
 217. Monuj Boruah
 218. Mithinga Bejbarua
 219. Milan Barthakur
 220. Moushumi Bora
 221. Mohini Babul Pathak
 222. Manju Chaharia
 223. Munu C.
 224. Monohar Dutta
 225. Meghalee Dihingia
 226. Mousumi Das
 227. Mintu Das
 228. Manjit Deori
 229. Mala Gogoi
 230. Mrinal Gogoi
 231. Monuranjan Gogoi
 232. Minu Gogoi Chetia
 233. Mahmodul Hassan
 234. Mrinal Jyoti
 235. Manab Jyoti Kalita
 236. Manoj Kalita
 237. Madhupraan Kaibartta
 238. Manab Kalita
 239. Masuma Khan
 240. Manoj Koch
 241. Munin Kakati
 242. Mrinal Kumar Dey
 243. Mayurkrishna Phukon
 244. Manoranjan Majumdar
 245. Madhu Moni Kalita
 246. Manoranjan Nath
 247. Misty Nuri
 248. Moushumi Bori
 249. Manash Pratim
 250. Madan Rajbangshi
 251. Mottakinur Rahman
 252. Mahim Roy
 253. Manisha Saikia
 254. Manik Saikia
 255. Mehanas Sarkar
 256. Nekib Ahmed
 257. Najrul Ayan
 258. Nazim Ahmed
 259. Nabin Bordoloi
 260. Nibedita Bori Pawe
 261. Nitul Das
 262. Nabanita Deka
 263. Nuruzzaman Hoque
 264. Nitul Khataniar
 265. Niribili Konwar
 266. Nitul Kumar
 267. Nabaneeta Kumar
 268. Nilutpal Kumar Neog
 269. Nikunja Kumar Pratim
 270. Nabajyoti Mishra
 271. Nirmali Mahanta
 272. Nikunja Nath
 273. Nijora Pathak
 274. Nayan Roy
 275. Nazneen Sofiya
 276. Nilootpal Sharma
 277. Nilakshi Sarma
 278. Nitiraj Saharia
 279. Newaz Shoriful Hoque
 280. Nizara S Phukan
 281. Nilanjana Talukdar
 282. Owahedur Zaman
 283. Parineeta Sharma
 284. Pratiksha Bora
 285. Pradip Baishya
 286. Pulakesh Bhattcharyya
 287. Prasenjit Baruah
 288. Prajnan Bhardwaj
 289. Pranita Chetia
 290. Prasenjit Deb
 291. Pritirekha Das
 292. Priyanku Deka
 293. Dr Prafulla Deka
 294. Prasenjit Das
 295. Pranjit Das
 296. Prakash Gautam
 297. Prastuti Gogoi
 298. Parismita Goswami
 299. Pranjit Kalita
 300. Pranjal Keot
 301. Pinku Kumar
 302. Pallab Kr Nath
 303. Prasanta Kumar Payeng
 304. Prodip Kumar Sahoo
 305. Parash M. Sarmah Baruah
 306. Prativa Prati
 307. Plabita Prabhika
 308. Prayash Pratim
 309. Palash Pawan
 310. Pallab Pathak
 311. Partha Pratim Hazarika
 312. Partha Pratim Kalita
 313. Pinku Roy
 314. Palash Rajkonwar
 315. Pratima Rajwar
 316. Priyam Raj Shivam
 317. Plawan Saikia
 318. Prashanta Tamuly
 319. Parijita Thakuria
 320. Purabi Bora
 321. Rabin Kakati
 322. Rousanara Begum
 323. Raktotpal Bordoloi
 324. Rupjyoti Boruah
 325. Rina Biswas
 326. Rituraj Boruah
 327. Ritusman Bora
 328. Rakesh Baishya
 329. Rituparna Chetia Phukan
 330. Ratneswar Das
 331. Ramen Das
 332. Rakesh Doley
 333. Ratan Debnath
 334. Rintu Dutta Bora
 335. Rahul Dev Barman
 336. Rakhi Dutta Saikia
 337. Renuka Das
 338. Rantu Gogoi
 339. Ripunjoy Gohain
 340. Raagyee Gohain
 341. Rimpi Goswami
 342. Rupjyoti Gogoi
 343. Rakesh Hazarika
 344. Raktim Hazarika
 345. Rejekul Hoque Choudhury
 346. Rezaul Islam
 347. Ruhul Kuddus
 348. Rajib Kayastha
 349. Rabin Kumar Choudhury
 350. Rajat Kanti Nath
 351. Rijumoni
 352. R M Jayeeta
 353. Ranjit Nath Bhattacharyya
 354. Sagar Kumar
 355. Rihan Sangmai
 356. Ripunjay Sarma
 357. Riyaan Smith
 358. Rajshekhar
 359. Ratul Talukdar
 360. Rupam Dutta
 361. Shahina Ahmed
 362. Sabita Devi
 363. Sayed Abdul Hai
 364. Samantha Likson
 365. Sabita Sausthaw
 366. Siddhartha Borkakati
 367. Susmita Bora
 368. Sanjib Borah
 369. Sushanta Borchetia
 370. Sidhartha Borkotoky
 371. Swapnali Bordoloi
 372. Shekhar Bhattcharyya
 373. Shilpi Borah
 374. Santanu Changmai
 375. Shewali Dutta
 376. Sujala Das
 377. Songeeta Garikapati
 378. Sunmoni Gohain
 379. Sima Gogoi
 380. Sagar Hazarika
 381. Shyamanta Dutta
 382. Shahid Islam
 383. Sanjib Jyoti Haloi
 384. Saroj Kakati
 385. Shrutidhara Kaushik
 386. Satish Kr Baishya
 387. Subha Laskar
 388. Seema Morang
 389. Syed Maruf Ahmed
 390. Syed Mohsin Raja
 391. Suresh Nath
 392. Sarpil Nandan Deka
 393. Swagat Pratim Haloi
 394. Swarup Roy
 395. Songhoti Ray
 396. Swapna Sharma
 397. Simanta Soyon
 398. Sonia Saikia
 399. Sagar Sanjib
 400. Sanjib Das
 401. Suman Changkakoty
 402. Swarup Changkakoty
 403. Tapan Baruah
 404. Tezaswita Das
 405. Tasnim Kauser
 406. Tridip Kumar Goswami
 407. Tridip Sharma
 408. Uttam Adhikary
 409. Upasana Baruah
 410. Uday bhanu Nath
 411. Utpal Gohain Baruah
 412. Udiptajyoti Gogoi
 413. Unmilan Kalita
 414. Ujjwal Madhukulya
 415. Varsha Sharma
 416. Wasif Ali
 417. Wahiduzzaman Bhuyan
 418. Xunpahi Morang
 419. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Champak Ranjan Bhuyan (Issue No 122/02-2018):
I want to send poem. how can i send it? please tell me!
– Najmal Hussain [ ***malhussain924@gmail.com ]

To  Issue No 122/02-2018:
Nomoskar. I like the assamese monthly poetryzine. i also write poem and i have composed a poem book named "MON TOI NAKANDIBI".
– Najmal Hussain [ ***malhussain924@gmail.com ]

To  About Me:
Hi Hemanta, Nice to know about you and your site.its a great thing to be a Assamese people started to great initiative.My best wishes to you and your vision ! I am also glad to say you ,i am also start a new blog from january 2018.My site name is nilasky.com its on a initial stage.please do visit for once! As profession i am a software engineer working on a govt project at guwahati under National Informatic Cente.But my passion is to bring out the hidden talent of different individual in diffrent field. As a experience person you are in this field i want to learn great things from you.Kindly make a visit at nilasky.com hope for the best!
– Jayanta Kalita [ ***asky21@gmail.com ]

To  Parineeta Sharma (Issue No 120/12-2017):
বৰ মনোগ্ৰাহী হৈছে
– Rana Daloi [ ***a.daloi77@gmail.com ]

To  Arunjyoti (Issue No 122/02-2018):
বৰ মনোৰম অনুভৱৰ কবিতা, ধন্যবাদ
– লোচন মণি গগৈ [ ***honmgogoi@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)