Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Archana G. Saikia
 23. Achyut Hazarika
 24. Anindita Handique
 25. Arunjyoti
 26. Ankur Jyoti Das
 27. Ashim Jyoti Hira
 28. Abdul Kuddus
 29. Adreeta Khanikar
 30. Ajit Kumar Das
 31. Akangkhya Khanikar
 32. Abhijit Payeng
 33. Anshuman Phukan
 34. Abdur Rouf
 35. Alok Ranjan Roy
 36. Ananta Saikia
 37. Aneeloiv Skemp
 38. Apurba Sonowal
 39. Aseef Shah
 40. Anupam Sharma
 41. Abu Taher Riyazee
 42. Bijoy Bezbaruah
 43. Bhabajyoti Baruah
 44. Bitopan Chutia
 45. Biju Chetia
 46. Binod Chetri
 47. Bitopan Das
 48. Bobi Moni Devi
 49. Bibit Dehingia
 50. Babu
 51. Bikram Gogoi
 52. Bhaskar Jyoti Chutia
 53. Bhaskar Jyoti Mali
 54. Bhaskar Jit Nath
 55. Bidyut Jyoti Sharma
 56. Bhaskar jyoti Sarmah
 57. Bini Kakati
 58. Bipul Kalita
 59. Bhrigu Kumar Lahkar
 60. Bharati Lahan
 61. Banikanta Lahkar
 62. Bhaben Moran
 63. Bisitro Neog
 64. Bipin Nath
 65. Bichitra Narayan Bora
 66. Bhupendra Narayan Dihingia
 67. Bishnu Narayan Das
 68. Bikiran Pathak
 69. Biju Ranjan Nath
 70. Biren Sonowal
 71. Bhrigujyoi Saikia
 72. Begum Syeda Banu
 73. Beauty Sikha Devi
 74. Bhaskar Thengal
 75. Bhabesh Thakuria
 76. Bubul Kalita
 77. Chayanika Chetia
 78. Champak Deka
 79. Chandan Das
 80. Champak Kalita
 81. Chintu Mani Talukdar
 82. Charu Prasad Sarma
 83. Chayanika Sarmah Baruah
 84. Dhiraj
 85. Diya Ahmed
 86. Dipanju Bora
 87. Dhiraj Biswasi
 88. Anubhav Boxonta
 89. Dipankar Borah
 90. Dipima Buragohain
 91. Dhanjit Chetia
 92. Deeptangshu C. Phukan
 93. Diganta Deka
 94. Dipjyoti Dutta
 95. Dusmanta Das
 96. Debajani Deka
 97. Dipti Deori Bora
 98. Deb Parashar
 99. Dulen Gogoi
 100. Daisy Gogoi
 101. DhrubaJyoti Barman
 102. Dhruba Jyoti Gogoi
 103. Dhananjoy Kurmi
 104. Dip Kamal Saikia
 105. Deepjyoti Mohan
 106. Dibash Melsodha
 107. Deepa Moni Boruah
 108. Dilip Phukan
 109. Dembiram Panging
 110. Devasish Saikia
 111. Dipjyoti Sharma
 112. Dibyajyoti Saikia
 113. Deepa Thakuria
 114. Debasish Thakur
 115. Dhanjit Uzir
 116. Epul Hussain
 117. Gayatri Baruah
 118. Gyandeep Bhuyan
 119. Geetima Barua Sharma
 120. Girija Das
 121. Gouri Goutam Borthakur
 122. Gitika Kalita
 123. Gitali Mahanta
 124. Gourismita Nath
 125. Gunin Patar
 126. Gitima Sarma
 127. Hemanga Barman
 128. Hirakjyoti Borthakur
 129. Haresh Deori
 130. Hirak Hazarika
 131. Hemanta Hazarika
 132. Ritu Pawan
 133. Hemen Nath
 134. Hirakjyoti Nath
 135. Hiranya Nath
 136. Inu Anderson
 137. Inamul F Hassan
 138. Md Iftekhar Hussain
 139. Indukalpa Saikia
 140. Jahnabi
 141. Jishnu Borgohai
 142. Jiten Bora
 143. Jintu Barua
 144. Jayanta Bardalai
 145. Juri Bharali
 146. Jyoti Chaliha
 147. Jutika Das
 148. Julie Das
 149. Jagdish Goswami
 150. Jonali Gogoi
 151. Juri Gogoi
 152. Jakir Hossain
 153. Jeherul Islam
 154. Jyoti Jiyam Kalita
 155. Jayashree Kalita
 156. Jinu Konwar Gogoi
 157. Jay Parashar
 158. Jeherulbbian Pota
 159. Jyotishman Phukan
 160. Jyotirmoy Patowary
 161. Jyotiprasad Deka
 162. Jyoti P C Saikia
 163. Jayshree Saikia
 164. Jyotisikha Dutta
 165. Kamal Bordoloi
 166. Krishna Bora
 167. Kaushik Baiswas
 168. Kuladip Baruah
 169. Kamal Dutta
 170. Kishori Das
 171. Kamal Das
 172. Khilonjyoti Dhadumia
 173. Karuna Dutta
 174. Khanindra Pathak
 175. Kamaljit Kalita
 176. Kanika Kalita
 177. Koushik Kishalay
 178. Kushal Kalita
 179. Kunjan Kumar Gogoi
 180. Kishore Kumar Gogoi
 181. Kapinjal Kishore Sharma
 182. Kuldip Medhi
 183. Kaustav Moni Bharali
 184. Kamala Neog Bhuyan
 185. Kabyoneel Pathak
 186. Kharanan Payeng
 187. Karuna Phukan
 188. Kumar Rajen
 189. Kalpajyoti Sharma
 190. Kishor Shevde
 191. Kshama Sunder Kakati
 192. Karabi Talukdar
 193. Lukumoni Bortamuly
 194. Lakhyajit Gohain
 195. Luit Kumar Nath
 196. Luku Moni Sensuwa
 197. Lakhya Prohor
 198. Leelakanta Payeng
 199. Lincoln Ray
 200. Lipi Saikia
 201. Lakhyajit Sarmah
 202. Luit Baruah
 203. Mamtaz Ali
 204. Md Musfick Ali
 205. Mukut Ali
 206. Manoj Baishya
 207. Monuj Boruah
 208. Mithinga Bejbarua
 209. Milan Barthakur
 210. Moushumi Bora
 211. Mohini Babul Pathak
 212. Manju Chaharia
 213. Munu C.
 214. Monohar Dutta
 215. Meghalee Dihingia
 216. Mousumi Das
 217. Mintu Das
 218. Manjit Deori
 219. Mala Gogoi
 220. Mrinal Gogoi
 221. Monuranjan Gogoi
 222. Minu Gogoi Chetia
 223. Mahmodul Hassan
 224. Mrinal Jyoti
 225. Manab Jyoti Kalita
 226. Manoj Kalita
 227. Madhupraan Kaibartta
 228. Manab Kalita
 229. Masuma Khan
 230. Manoj Koch
 231. Munin Kakati
 232. Mrinal Kumar Dey
 233. Mayurkrishna Phukon
 234. Manoranjan Majumdar
 235. Madhu Moni Kalita
 236. Manoranjan Nath
 237. Moushumi Bori
 238. Manash Pratim
 239. Madan Rajbangshi
 240. Mottakinur Rahman
 241. Manisha Saikia
 242. Manik Saikia
 243. Mehanas Sarkar
 244. Nekib Ahmed
 245. Najrul Ayan
 246. Nazim Ahmed
 247. Nabin Bordoloi
 248. Nibedita Bori Pawe
 249. Nitul Das
 250. Nabanita Deka
 251. Nuruzzaman Hoque
 252. Nitul Khataniar
 253. Niribili Konwar
 254. Nitul Kumar
 255. Nabaneeta Kumar
 256. Nilutpal Kumar Neog
 257. Nikunja Kumar Pratim
 258. Nabajyoti Mishra
 259. Nirmali Mahanta
 260. Nikunja Nath
 261. Nijora Pathak
 262. Nayan Roy
 263. Nazneen Sofiya
 264. Nilootpal Sharma
 265. Nilakshi Sarma
 266. Nitiraj Saharia
 267. Newaz Shoriful Hoque
 268. Nizara S Phukan
 269. Owahedur Zaman
 270. Parineeta Sharma
 271. Pratiksha Bora
 272. Pradip Baishya
 273. Pulakesh Bhattcharyya
 274. Prasenjit Baruah
 275. Prajnan Bhardwaj
 276. Pranita Chetia
 277. Prasenjit Deb
 278. Pritirekha Das
 279. Priyanku Deka
 280. Dr Prafulla Deka
 281. Prasenjit Das
 282. Pranjit Das
 283. Prakash Gautam
 284. Prastuti Gogoi
 285. Parismita Goswami
 286. Pranjit Kalita
 287. Pranjal Keot
 288. Pinku Kumar
 289. Pallab Kr Nath
 290. Prasanta Kumar Payeng
 291. Prodip Kumar Sahoo
 292. Parash M. Sarmah Baruah
 293. Prativa Prati
 294. Plabita Prabhika
 295. Prayash Pratim
 296. Palash Pawan
 297. Pallab Pathak
 298. Partha Pratim Hazarika
 299. Partha Pratim Kalita
 300. Pinku Roy
 301. Palash Rajkonwar
 302. Pratima Rajwar
 303. Priyam Raj Shivam
 304. Plawan Saikia
 305. Prashanta Tamuly
 306. Parijita Thakuria
 307. Purabi Bora
 308. Rabin Kakati
 309. Rousanara Begum
 310. Raktotpal Bordoloi
 311. Rupjyoti Boruah
 312. Rina Biswas
 313. Rituraj Boruah
 314. Ritusman Bora
 315. Rakesh Baishya
 316. Rituparna Chetia Phukan
 317. Ratneswar Das
 318. Ramen Das
 319. Rakesh Doley
 320. Ratan Debnath
 321. Rintu Dutta Bora
 322. Rahul Dev Barman
 323. Rakhi Dutta Saikia
 324. Renuka Das
 325. Rantu Gogoi
 326. Ripunjoy Gohain
 327. Raagyee Gohain
 328. Rimpi Goswami
 329. Rakesh Hazarika
 330. Raktim Hazarika
 331. Rejekul Hoque Choudhury
 332. Rezaul Islam
 333. Ruhul Kuddus
 334. Rajib Kayastha
 335. Rabin Kumar Choudhury
 336. Rijumoni
 337. R M Jayeeta
 338. Ranjit Nath Bhattacharyya
 339. Sagar Kumar
 340. Rihan Sangmai
 341. Ripunjay Sarma
 342. Riyaan Smith
 343. Rajshekhar
 344. Ratul Talukdar
 345. Rupam Dutta
 346. Sabita Devi
 347. Sayed Abdul Hai
 348. Samantha Likson
 349. Sabita Sausthaw
 350. Siddhartha Borkakati
 351. Susmita Bora
 352. Sanjib Borah
 353. Sushanta Borchetia
 354. Sidhartha Borkotoky
 355. Swapnali Bordoloi
 356. Shekhar Bhattcharyya
 357. Shilpi Borah
 358. Santanu Changmai
 359. Shewali Dutta
 360. Sujala Das
 361. Songeeta Garikapati
 362. Sunmoni Gohain
 363. Sagar Hazarika
 364. Shyamanta Dutta
 365. Shahid Islam
 366. Sanjib Jyoti Haloi
 367. Saroj Kakati
 368. Shrutidhara Kaushik
 369. Satish Kr Baishya
 370. Subha Laskar
 371. Seema Morang
 372. Syed Maruf Ahmed
 373. Syed Mohsin Raja
 374. Suresh Nath
 375. Sarpil Nandan Deka
 376. Swagat Pratim Haloi
 377. Swarup Roy
 378. Swapna Sharma
 379. Simanta Soyon
 380. Sonia Saikia
 381. Sagar Sanjib
 382. Suman Changkakoty
 383. Swarup Changkakoty
 384. Tapan Baruah
 385. Tezaswita Das
 386. Tasnim Kauser
 387. Tridip Kumar Goswami
 388. Tridip Sharma
 389. Uttam Adhikary
 390. Upasana Baruah
 391. Uday bhanu Nath
 392. Utpal Gohain Baruah
 393. Udiptajyoti Gogoi
 394. Unmilan Kalita
 395. Ujjwal Madhukulya
 396. Varsha Sharma
 397. Wasif Ali
 398. Wahiduzzaman Bhuyan
 399. Xunpahi Morang
 400. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Bhabajyoti Baruah (Issue No 117/09-2017):
Thikanato akei rakhisa , bor bhal katha kintu manuh jan eman change hoi thaka bhal kotha nahoi dei. Aji kali koneo kako nibisare. Pak khowa nisa jano sesh hobo kahaniba? Bator change hoy sacha, kintu barishat barashun-- Jethat rod-- saratot sewali --fagunat baliya batah-- sadai ahe. pl do not change your permanent "Thikana". Kabitato--- Bhal lagise--thanks lot.
– Pradip Devchoudhury. [ ***jun@gmail.com ]

To  Issue No 117/09-2017:
"AAI" Issue No 117/09-2017, atai keita kabita pahilo. Mandanda (Stander/ Quality)) bhal hoise. Asa rakhiso aru unnat hobo. Hemanta tomar prasesta sundar bhabe abyahota thakak. Wish you all the best. Mor asirbrad thakil.
– Pradip Devchoudhury. [ ***jun@gmail.com ]

To  Back Issues:
পুৱাৰে এজাক ধুমুহা। পশ্চিমীয়া নীলিম আকাশত মেগাছন্ন হৈ পুৱাৰে এজাক তীব্ৰ বতাহ প্ৰচণ্ড ব্ৰজ পাত হিলাবৃষ্টিৰ গিৰগিৰনি........... পলকতে আহিছে মোহাৰিব কাৰোবাৰ সপোনৰ কাৰেং। ভেদাভেদৰ এন্ধাৰে ছানি ধৰিছে হে মাতৃ !..... তোমাৰ কৃষ্টি ,সংস্কতি সভ্যতাৰ পোহৰ ভাতৃত্ববোধ চেনহৰ শিকলি ধৰি ৰাখিবা টানকৈ হিংসাক পৰাভূত কৰি সততাক শ্ৰেয়। বৰ্ণ , ধৰ্মৰ ভেদাবেদ নুই কৰি লুকাইৰখা সপোনবোৰ দিঠকত আনি বিশ্বত জিলিকাম আই তুমি পূজনীয়া অসমীয়া বুলি......। হে মাতৃ ! অসমীয়া আই তোমাৰ কোলাত জন্মলভি এটুপি শপত কেতিয়াও নিদিওঁ চকলো টুকিব কোনো নিৰীহ জনতাক। হে অসমীয়া !......... আহা আমি দলে বলে বাটভেটো সেই বতাহৰ ............ যি বতাহৰ অন্তত হয়তো হব পাৰে শত শত শিশুৰ উৎকণ্ঠ কলৰুল হয়তো উৰিব পাৰে ভোকাতুৰৰ মুখৰ অন্ন নুমাব পাৰে হয়তো নামঘৰ ,মন্দিৰ মাছজিদৰ বন্তি। তীব্ৰ বেগী বতাহক শিথিল কৰি পৰা যদি গঢ়ি দিয়া ভাগৰুৱা পথিকৰ তৃপতিৰ অভুহান কৰি।
– Imdadul Hoque [ ***que306@gmail.com ]

To  Back Issues:
How can I publish my poems here and also officially? Regards, Imdadul Hoque Mob-8876289187
– Imdadul Hoque [ ***que306@gmail.com ]

To  AAI:
I want to publish a new Assamese poetry book and I have needed much help
– Imdadul Hoque [ ***que306@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)