Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Achyut Hazarika
 23. Anindita Handique
 24. Arunjyoti
 25. Ankur Jyoti Das
 26. Ashim Jyoti Hira
 27. Abdul Kuddus
 28. Adreeta Khanikar
 29. Ajit Kumar Das
 30. Akangkhya Khanikar
 31. Abhijit Payeng
 32. Anshuman Phukan
 33. Abdur Rouf
 34. Alok Ranjan Roy
 35. Ananta Saikia
 36. Aneeloiv Skemp
 37. Apurba Sonowal
 38. Aseef Shah
 39. Anupam Sharma
 40. Abu Taher Riyazee
 41. Bijoy Bezbaruah
 42. Bhabajyoti Baruah
 43. Bitopan Chutia
 44. Biju Chetia
 45. Binod Chetri
 46. Bitopan Das
 47. Bobi Moni Devi
 48. Bibit Dehingia
 49. Babu
 50. Bikram Gogoi
 51. Bhaskar Jyoti Chutia
 52. Bhaskar Jyoti Mali
 53. Bhaskar Jit Nath
 54. Bidyut Jyoti Sharma
 55. Bhaskar jyoti Sarmah
 56. Bini Kakati
 57. Bipul Kalita
 58. Bhrigu Kumar Lahkar
 59. Bharati Lahan
 60. Banikanta Lahkar
 61. Bhaben Moran
 62. Bisitro Neog
 63. Bipin Nath
 64. Bichitra Narayan Bora
 65. Bhupendra Narayan Dihingia
 66. Bishnu Narayan Das
 67. Bikiran Pathak
 68. Biju Ranjan Nath
 69. Biren Sonowal
 70. Bhrigujyoi Saikia
 71. Begum Syeda Banu
 72. Beauty Sikha Devi
 73. Bhaskar Thengal
 74. Bhabesh Thakuria
 75. Bubul Kalita
 76. Chayanika Chetia
 77. Champak Deka
 78. Chandan Das
 79. Champak Kalita
 80. Chintu Mani Talukdar
 81. Charu Prasad Sarma
 82. Chayanika Sarmah Baruah
 83. Dhiraj
 84. Diya Ahmed
 85. Dipanju Bora
 86. Dhiraj Biswasi
 87. Anubhav Boxonta
 88. Dipankar Borah
 89. Dipima Buragohain
 90. Dhanjit Chetia
 91. Deeptangshu C. Phukan
 92. Diganta Deka
 93. Dipjyoti Dutta
 94. Dusmanta Das
 95. Debajani Deka
 96. Dipti Deori Bora
 97. Deb Parashar
 98. Dulen Gogoi
 99. Daisy Gogoi
 100. DhrubaJyoti Barman
 101. Dhruba Jyoti Gogoi
 102. Dhananjoy Kurmi
 103. Dip Kamal Saikia
 104. Deepjyoti Mohan
 105. Dibash Melsodha
 106. Dilip Phukan
 107. Dembiram Panging
 108. Devasish Saikia
 109. Dipjyoti Sharma
 110. Dibyajyoti Saikia
 111. Deepa Thakuria
 112. Debasish Thakur
 113. Dhanjit Uzir
 114. Epul Hussain
 115. Gayatri Baruah
 116. Gyandeep Bhuyan
 117. Geetima Barua Sharma
 118. Girija Das
 119. Gouri Goutam Borthakur
 120. Gitika Kalita
 121. Gitali Mahanta
 122. Gourismita Nath
 123. Gunin Patar
 124. Gitima Sarma
 125. Hemanga Barman
 126. Hirakjyoti Borthakur
 127. Haresh Deori
 128. Hirak Hazarika
 129. Hemanta Hazarika
 130. Ritu Pawan
 131. Hemen Nath
 132. Hirakjyoti Nath
 133. Hiranya Nath
 134. Inu Anderson
 135. Inamul F Hassan
 136. Md Iftekhar Hussain
 137. Indukalpa Saikia
 138. Jahnabi
 139. Jishnu Borgohai
 140. Jiten Bora
 141. Jintu Barua
 142. Jayanta Bardalai
 143. Juri Bharali
 144. Jyoti Chaliha
 145. Jutika Das
 146. Julie Das
 147. Jagdish Goswami
 148. Jonali Gogoi
 149. Juri Gogoi
 150. Jakir Hossain
 151. Jeherul Islam
 152. Jyoti Jiyam Kalita
 153. Jayashree Kalita
 154. Jinu Konwar Gogoi
 155. Jay Parashar
 156. Jeherulbbian Pota
 157. Jyotishman Phukan
 158. Jyotirmoy Patowary
 159. Jyotiprasad Deka
 160. Jyoti P C Saikia
 161. Jayshree Saikia
 162. Jyotisikha Dutta
 163. Kamal Bordoloi
 164. Krishna Bora
 165. Kaushik Baiswas
 166. Kuladip Baruah
 167. Kamal Dutta
 168. Kishori Das
 169. Kamal Das
 170. Khilonjyoti Dhadumia
 171. Karuna Dutta
 172. Khanindra Pathak
 173. Kamaljit Kalita
 174. Kanika Kalita
 175. Koushik Kishalay
 176. Kushal Kalita
 177. Kunjan Kumar Gogoi
 178. Kishore Kumar Gogoi
 179. Kapinjal Kishore Sharma
 180. Kuldip Medhi
 181. Kaustav Moni Bharali
 182. Kamala Neog Bhuyan
 183. Kabyoneel Pathak
 184. Kharanan Payeng
 185. Karuna Phukan
 186. Kumar Rajen
 187. Kalpajyoti Sharma
 188. Kishor Shevde
 189. Kshama Sunder Kakati
 190. Karabi Talukdar
 191. Lukumoni Bortamuly
 192. Lakhyajit Gohain
 193. Luit Kumar Nath
 194. Luku Moni Sensuwa
 195. Lakhya Prohor
 196. Leelakanta Payeng
 197. Lincoln Ray
 198. Lipi Saikia
 199. Lakhyajit Sarmah
 200. Luit Baruah
 201. Mamtaz Ali
 202. Md Musfick Ali
 203. Mukut Ali
 204. Manoj Baishya
 205. Monuj Boruah
 206. Mithinga Bejbarua
 207. Milan Barthakur
 208. Moushumi Bora
 209. Mohini Babul Pathak
 210. Manju Chaharia
 211. Munu C.
 212. Monohar Dutta
 213. Meghalee Dihingia
 214. Mousumi Das
 215. Mintu Das
 216. Manjit Deori
 217. Mala Gogoi
 218. Mrinal Gogoi
 219. Monuranjan Gogoi
 220. Minu Gogoi Chetia
 221. Mahmodul Hassan
 222. Mrinal Jyoti
 223. Manab Jyoti Kalita
 224. Manoj Kalita
 225. Madhupraan Kaibartta
 226. Manab Kalita
 227. Masuma Khan
 228. Manoj Koch
 229. Munin Kakati
 230. Mrinal Kumar Dey
 231. Mayurkrishna Phukon
 232. Manoranjan Majumdar
 233. Madhu Moni Kalita
 234. Manoranjan Nath
 235. Moushumi Bori
 236. Manash Pratim
 237. Madan Rajbangshi
 238. Mottakinur Rahman
 239. Manisha Saikia
 240. Manik Saikia
 241. Nekib Ahmed
 242. Najrul Ayan
 243. Nazim Ahmed
 244. Nabin Bordoloi
 245. Nibedita Bori Pawe
 246. Nitul Das
 247. Nuruzzaman Hoque
 248. Nitul Khataniar
 249. Niribili Konwar
 250. Nitul Kumar
 251. Nabaneeta Kumar
 252. Nilutpal Kumar Neog
 253. Nikunja Kumar Pratim
 254. Nabajyoti Mishra
 255. Nirmali Mahanta
 256. Nikunja Nath
 257. Nijora Pathak
 258. Nayan Roy
 259. Nazneen Sofiya
 260. Nilootpal Sharma
 261. Nilakshi Sarma
 262. Nitiraj Saharia
 263. Newaz Shoriful Hoque
 264. Nizara S Phukan
 265. Owahedur Zaman
 266. Parineeta Sharma
 267. Pratiksha Bora
 268. Pradip Baishya
 269. Pulakesh Bhattcharyya
 270. Prasenjit Baruah
 271. Prajnan Bhardwaj
 272. Pranita Chetia
 273. Prasenjit Deb
 274. Pritirekha Das
 275. Priyanku Deka
 276. Dr Prafulla Deka
 277. Prasenjit Das
 278. Pranjit Das
 279. Prakash Gautam
 280. Prastuti Gogoi
 281. Parismita Goswami
 282. Pranjit Kalita
 283. Pranjal Keot
 284. Pinku Kumar
 285. Pallab Kr Nath
 286. Prasanta Kumar Payeng
 287. Prodip Kumar Sahoo
 288. Parash M. Sarmah Baruah
 289. Prativa Prati
 290. Plabita Prabhika
 291. Prayash Pratim
 292. Palash Pawan
 293. Pallab Pathak
 294. Partha Pratim Hazarika
 295. Partha Pratim Kalita
 296. Pinku Roy
 297. Palash Rajkonwar
 298. Pratima Rajwar
 299. Priyam Raj Shivam
 300. Plawan Saikia
 301. Prashanta Tamuly
 302. Parijita Thakuria
 303. Purabi Bora
 304. Rabin Kakati
 305. Rousanara Begum
 306. Raktotpal Bordoloi
 307. Rupjyoti Boruah
 308. Rina Biswas
 309. Rituraj Boruah
 310. Ritusman Bora
 311. Rakesh Baishya
 312. Rituparna Chetia Phukan
 313. Ratneswar Das
 314. Ramen Das
 315. Rakesh Doley
 316. Ratan Debnath
 317. Rintu Dutta Bora
 318. Rahul Dev Barman
 319. Rakhi Dutta Saikia
 320. Renuka Das
 321. Rantu Gogoi
 322. Ripunjoy Gohain
 323. Raagyee Gohain
 324. Rimpi Goswami
 325. Rakesh Hazarika
 326. Raktim Hazarika
 327. Rejekul Hoque Choudhury
 328. Rezaul Islam
 329. Ruhul Kuddus
 330. Rajib Kayastha
 331. Rabin Kumar Choudhury
 332. Rijumoni
 333. R M Jayeeta
 334. Ranjit Nath Bhattacharyya
 335. Sagar Kumar
 336. Rihan Sangmai
 337. Ripunjay Sarma
 338. Riyaan Smith
 339. Rajshekhar
 340. Ratul Talukdar
 341. Rupam Dutta
 342. Sabita Devi
 343. Sayed Abdul Hai
 344. Samantha Likson
 345. Sabita Sausthaw
 346. Siddhartha Borkakati
 347. Susmita Bora
 348. Sanjib Borah
 349. Sushanta Borchetia
 350. Sidhartha Borkotoky
 351. Swapnali Bordoloi
 352. Shekhar Bhattcharyya
 353. Shilpi Borah
 354. Santanu Changmai
 355. Shewali Dutta
 356. Sujala Das
 357. Songeeta Garikapati
 358. Sunmoni Gohain
 359. Sagar Hazarika
 360. Shyamanta Dutta
 361. Shahid Islam
 362. Sanjib Jyoti Haloi
 363. Saroj Kakati
 364. Shrutidhara Kaushik
 365. Satish Kr Baishya
 366. Subha Laskar
 367. Seema Morang
 368. Syed Maruf Ahmed
 369. Syed Mohsin Raja
 370. Suresh Nath
 371. Sarpil Nandan Deka
 372. Swagat Pratim Haloi
 373. Swarup Roy
 374. Swapna Sharma
 375. Simanta Soyon
 376. Sonia Saikia
 377. Sagar Sanjib
 378. Suman Changkakoty
 379. Swarup Changkakoty
 380. Tapan Baruah
 381. Tezaswita Das
 382. Tasnim Kauser
 383. Tridip Kumar Goswami
 384. Tridip Sharma
 385. Uttam Adhikary
 386. Upasana Baruah
 387. Uday bhanu Nath
 388. Utpal Gohain Baruah
 389. Udiptajyoti Gogoi
 390. Unmilan Kalita
 391. Ujjwal Madhukulya
 392. Varsha Sharma
 393. Wasif Ali
 394. Xunpahi Morang
 395. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Partha Pratim Kalita (Issue No 105/09-2016):
bohut val lagil aapunr kobita porhi..aakha koru..vobisyote aaru porhiboloi pam ane hundor hobdor..digholia kobita.thnks
– Tiluttama Chetia [ ***uttamachetia@gmail.com ]

To  Satish Kr Baishya (Issue No 114/06-2017):
"ঘৰৰ বাচন-বৰ্তন ময়েই মাজিম"পংক্তিটিয়ে হিয়া খুচি দিছে.
– Dayananda [ ***anandadas4@gmail.com ]

To  About Me:
Kobita likhar xudra prayakh koru.kobitar premot bare bare poru...AAi Groupt aji moi join korisu...akha koru aair xoite mur xamparka jugamia hoi...........
– Manjusha Devi [ ***jushadevi62@gmail.com ]

To  Abhijit Payeng (Issue No 47 / 11-2011):
kabitatu pahi bahut bhal lagil. Ane kabitai manuhar antar sui jai. Jatia kabitai antarar para pohka mala ane kabitai sarthak kare kabir jiban.
– Baby Mahanta [ ***y_mahanta@rocketmail.com ]

To  Ritu Pawan (Issue No 115/07-2017):
bor xundor hoise kobitato......
– Bulbul Nath [ ***bulbul@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)