Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Achyut Hazarika
 23. Anindita Handique
 24. Arunjyoti
 25. Ankur Jyoti Das
 26. Ashim Jyoti Hira
 27. Abdul Kuddus
 28. Adreeta Khanikar
 29. Ajit Kumar Das
 30. Akangkhya Khanikar
 31. Abhijit Payeng
 32. Anshuman Phukan
 33. Abdur Rouf
 34. Alok Ranjan Roy
 35. Ananta Saikia
 36. Aneeloiv Skemp
 37. Apurba Sonowal
 38. Aseef Shah
 39. Anupam Sharma
 40. Abu Taher Riyazee
 41. Bijoy Bezbaruah
 42. Bhabajyoti Baruah
 43. Bitopan Chutia
 44. Biju Chetia
 45. Binod Chetri
 46. Bitopan Das
 47. Bobi Moni Devi
 48. Bibit Dehingia
 49. Babu
 50. Bikram Gogoi
 51. Bhaskar Jyoti Chutia
 52. Bhaskar Jyoti Mali
 53. Bhaskar Jit Nath
 54. Bidyut Jyoti Sharma
 55. Bhaskar jyoti Sarmah
 56. Bini Kakati
 57. Bipul Kalita
 58. Bhrigu Kumar Lahkar
 59. Bharati Lahan
 60. Banikanta Lahkar
 61. Bhaben Moran
 62. Bisitro Neog
 63. Bipin Nath
 64. Bichitra Narayan Bora
 65. Bhupendra Narayan Dihingia
 66. Bishnu Narayan Das
 67. Bikiran Pathak
 68. Biju Ranjan Nath
 69. Biren Sonowal
 70. Bhrigujyoi Saikia
 71. Begum Syeda Banu
 72. Beauty Sikha Devi
 73. Bhaskar Thengal
 74. Bhabesh Thakuria
 75. Bubul Kalita
 76. Chayanika Chetia
 77. Champak Deka
 78. Chandan Das
 79. Champak Kalita
 80. Chintu Mani Talukdar
 81. Charu Prasad Sarma
 82. Chayanika Sarmah Baruah
 83. Dhiraj
 84. Diya Ahmed
 85. Dipanju Bora
 86. Dhiraj Biswasi
 87. Anubhav Boxonta
 88. Dipankar Borah
 89. Dipima Buragohain
 90. Dhanjit Chetia
 91. Deeptangshu C. Phukan
 92. Diganta Deka
 93. Dipjyoti Dutta
 94. Dusmanta Das
 95. Debajani Deka
 96. Dipti Deori Bora
 97. Deb Parashar
 98. Dulen Gogoi
 99. Daisy Gogoi
 100. DhrubaJyoti Barman
 101. Dhruba Jyoti Gogoi
 102. Dhananjoy Kurmi
 103. Dip Kamal Saikia
 104. Deepjyoti Mohan
 105. Dibash Melsodha
 106. Dilip Phukan
 107. Dembiram Panging
 108. Devasish Saikia
 109. Dipjyoti Sharma
 110. Dibyajyoti Saikia
 111. Deepa Thakuria
 112. Debasish Thakur
 113. Dhanjit Uzir
 114. Epul Hussain
 115. Gayatri Baruah
 116. Gyandeep Bhuyan
 117. Geetima Barua Sharma
 118. Girija Das
 119. Gouri Goutam Borthakur
 120. Gitika Kalita
 121. Gitali Mahanta
 122. Gourismita Nath
 123. Gunin Patar
 124. Gitima Sarma
 125. Hemanga Barman
 126. Hirakjyoti Borthakur
 127. Haresh Deori
 128. Hirak Hazarika
 129. Hemanta Hazarika
 130. Ritu Pawan
 131. Hemen Nath
 132. Hirakjyoti Nath
 133. Hiranya Nath
 134. Inamul F Hassan
 135. Md Iftekhar Hussain
 136. Indukalpa Saikia
 137. Jahnabi
 138. Jishnu Borgohai
 139. Jiten Bora
 140. Jintu Barua
 141. Jayanta Bardalai
 142. Juri Bharali
 143. Jyoti Chaliha
 144. Jutika Das
 145. Julie Das
 146. Jagdish Goswami
 147. Jonali Gogoi
 148. Juri Gogoi
 149. Jakir Hossain
 150. Jeherul Islam
 151. Jyoti Jiyam Kalita
 152. Jayashree Kalita
 153. Jinu Konwar Gogoi
 154. Jay Parashar
 155. Jeherulbbian Pota
 156. Jyotishman Phukan
 157. Jyotirmoy Patowary
 158. Jyotiprasad Deka
 159. Jyoti P C Saikia
 160. Jayshree Saikia
 161. Jyotisikha Dutta
 162. Kamal Bordoloi
 163. Krishna Bora
 164. Kaushik Baiswas
 165. Kuladip Baruah
 166. Kamal Dutta
 167. Kishori Das
 168. Kamal Das
 169. Khilonjyoti Dhadumia
 170. Karuna Dutta
 171. Khanindra Pathak
 172. Kamaljit Kalita
 173. Kanika Kalita
 174. Koushik Kishalay
 175. Kunjan Kumar Gogoi
 176. Kishore Kumar Gogoi
 177. Kapinjal Kishore Sharma
 178. Kuldip Medhi
 179. Kamala Neog Bhuyan
 180. Kabyoneel Pathak
 181. Kharanan Payeng
 182. Karuna Phukan
 183. Kumar Rajen
 184. Kalpajyoti Sharma
 185. Kishor Shevde
 186. Kshama Sunder Kakati
 187. Karabi Talukdar
 188. Lukumoni Bortamuly
 189. Lakhyajit Gohain
 190. Luit Kumar Nath
 191. Luku Moni Sensuwa
 192. Lakhya Prohor
 193. Leelakanta Payeng
 194. Lincoln Ray
 195. Lipi Saikia
 196. Lakhyajit Sarmah
 197. Luit Baruah
 198. Mamtaz Ali
 199. Md Musfick Ali
 200. Mukut Ali
 201. Manoj Baishya
 202. Monuj Boruah
 203. Mithinga Bejbarua
 204. Milan Barthakur
 205. Moushumi Bora
 206. Mohini Babul Pathak
 207. Manju Chaharia
 208. Munu C.
 209. Monohar Dutta
 210. Meghalee Dihingia
 211. Mousumi Das
 212. Mintu Das
 213. Manjit Deori
 214. Mala Gogoi
 215. Mrinal Gogoi
 216. Monuranjan Gogoi
 217. Minu Gogoi Chetia
 218. Mahmodul Hassan
 219. Mrinal Jyoti
 220. Manab Jyoti Kalita
 221. Manoj Kalita
 222. Madhupraan Kaibartta
 223. Manab Kalita
 224. Masuma Khan
 225. Manoj Koch
 226. Mrinal Kumar Dey
 227. Mayurkrishna Phukon
 228. Manoranjan Majumdar
 229. Madhu Moni Kalita
 230. Manoranjan Nath
 231. Moushumi Bori
 232. Manash Pratim
 233. Madan Rajbangshi
 234. Mottakinur Rahman
 235. Manisha Saikia
 236. Manik Saikia
 237. Nekib Ahmed
 238. Najrul Ayan
 239. Nazim Ahmed
 240. Nabin Bordoloi
 241. Nibedita Bori Pawe
 242. Nitul Das
 243. Nuruzzaman Hoque
 244. Nitul Khataniar
 245. Niribili Konwar
 246. Nitul Kumar
 247. Nabaneeta Kumar
 248. Nilutpal Kumar Neog
 249. Nikunja Kumar Pratim
 250. Nabajyoti Mishra
 251. Nirmali Mahanta
 252. Nikunja Nath
 253. Nijora Pathak
 254. Nayan Roy
 255. Nazneen Sofiya
 256. Nilootpal Sharma
 257. Nilakshi Sarma
 258. Nitiraj Saharia
 259. Newaz Shoriful Hoque
 260. Nizara S Phukan
 261. Owahedur Zaman
 262. Parineeta Sharma
 263. Pratiksha Bora
 264. Pradip Baishya
 265. Pulakesh Bhattcharyya
 266. Prasenjit Baruah
 267. Prajnan Bhardwaj
 268. Pranita Chetia
 269. Prasenjit Deb
 270. Pritirekha Das
 271. Priyanku Deka
 272. Dr Prafulla Deka
 273. Prasenjit Das
 274. Pranjit Das
 275. Prakash Gautam
 276. Prastuti Gogoi
 277. Parismita Goswami
 278. Pranjit Kalita
 279. Pranjal Keot
 280. Pinku Kumar
 281. Pallab Kr Nath
 282. Prasanta Kumar Payeng
 283. Prodip Kumar Sahoo
 284. Parash M. Sarmah Baruah
 285. Prativa Prati
 286. Plabita Prabhika
 287. Prayash Pratim
 288. Palash Pawan
 289. Pallab Pathak
 290. Partha Pratim Hazarika
 291. Partha Pratim Kalita
 292. Pinku Roy
 293. Palash Rajkonwar
 294. Pratima Rajwar
 295. Priyam Raj Shivam
 296. Plawan Saikia
 297. Prashanta Tamuly
 298. Purabi Bora
 299. Rabin Kakati
 300. Rousanara Begum
 301. Raktotpal Bordoloi
 302. Rupjyoti Boruah
 303. Rina Biswas
 304. Rituraj Boruah
 305. Ritusman Bora
 306. Rakesh Baishya
 307. Rituparna Chetia Phukan
 308. Ratneswar Das
 309. Ramen Das
 310. Rakesh Doley
 311. Ratan Debnath
 312. Rintu Dutta Bora
 313. Rahul Dev Barman
 314. Rakhi Dutta Saikia
 315. Renuka Das
 316. Rantu Gogoi
 317. Ripunjoy Gohain
 318. Raagyee Gohain
 319. Rimpi Goswami
 320. Rakesh Hazarika
 321. Rejekul Hoque Choudhury
 322. Rezaul Islam
 323. Ruhul Kuddus
 324. Rajib Kayastha
 325. Rabin Kumar Choudhury
 326. Rijumoni
 327. R M Jayeeta
 328. Ranjit Nath Bhattacharyya
 329. Sagar Kumar
 330. Rihan Sangmai
 331. Ripunjay Sarma
 332. Riyaan Smith
 333. Rajshekhar
 334. Rupam Dutta
 335. Sabita Devi
 336. Sayed Abdul Hai
 337. Samantha Likson
 338. Sabita Sausthaw
 339. Siddhartha Borkakati
 340. Susmita Bora
 341. Sanjib Borah
 342. Sushanta Borchetia
 343. Sidhartha Borkotoky
 344. Swapnali Bordoloi
 345. Shekhar Bhattcharyya
 346. Shilpi Borah
 347. Santanu Changmai
 348. Shewali Dutta
 349. Sujala Das
 350. Songeeta Garikapati
 351. Sunmoni Gohain
 352. Sagar Hazarika
 353. Shyamanta Dutta
 354. Shahid Islam
 355. Sanjib Jyoti Haloi
 356. Saroj Kakati
 357. Shrutidhara Kaushik
 358. SatishKr Baishya
 359. Subha Laskar
 360. Seema Morang
 361. Syed Maruf Ahmed
 362. Syed Mohsin Raja
 363. Suresh Nath
 364. Sarpil Nandan Deka
 365. Swagat Pratim Haloi
 366. Swarup Roy
 367. Swapna Sharma
 368. Simanta Soyon
 369. Sonia Saikia
 370. Sagar Sanjib
 371. Suman Changkakoty
 372. Swarup Changkakoty
 373. Tapan Baruah
 374. Tezaswita Das
 375. Tasnim Kauser
 376. Tridip Kumar Goswami
 377. Tridip Sharma
 378. Uttam Adhikary
 379. Upasana Baruah
 380. Uday bhanu Nath
 381. Utpal Gohain Baruah
 382. Udiptajyoti Gogoi
 383. Unmilan Kalita
 384. Ujjwal Madhukulya
 385. Varsha Sharma
 386. Wasif Ali
 387. Xunpahi Morang
 388. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  AAI:
Please accept me ... Kobita likhar borkoi hepah Bisari pamne notun aakha...
– Abhijit Saikia [ ***ijitdulsaikia@gmail.com ]

To  Riyaan Smith (Issue No 106/10-2016):
বহুত ভাল লাগিল পঢ়ি
– Bhagyashree [ ***ibhagya30@mail.com ]

To  AAI:
Hochakoi kobitabor Hind English adi beleg beleg bakhaloi translate korile photo besi val hobo...bikhekhkoi site r visit or bohut barhibo..
– Inu Anderson [ ***mul.farhad@gmail.com ]

To  Kuldip Medhi (Issue No 102/06-2016):
Plz can u convert in english or hindi plz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– kunal debbarma [ ***aldebbarma111@gmail.com ]

To  Prasenjit Baruah (Issue No 113/05-2017):
শব্দবোৰৰ বানানৰ ভুল হলে ভাল লাগে জানে ।
– Anjit Chariyo [ ***itchariyo@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)