Board of Editors

 1. Hemanta Kumar Kalita
 2. Kuldip Medhi
 3. Moushumi Bori
 4. Parineeta Sharma
 5. Madan Rajbangshi

Poets of this Website

We are proud to have the following poets on board who chose to publish their creations in this website. Meanwhile, we welcome more and more new faces to join us.

 1. Ashraf Ali
 2. Ambika Barua
 3. Ashraful Bahar
 4. Anjal Baruah
 5. Bhijit Borah
 6. Anamika Borah
 7. Anupam Bora
 8. Anjit Chariyo
 9. Animesh Cristiano Dutta
 10. Abee Das
 11. Abhinandan Dutta
 12. Aruni Deka Bora
 13. Ankur
 14. Aniruddha Gogoi
 15. Abhijit Gogoi
 16. Anuj Gautam
 17. Angshumaan Gogoi
 18. Anuraag Gogoi
 19. Ashwaini Gogoi
 20. Arindam Goswami
 21. Archana Gita
 22. Archana G. Saikia
 23. Achyut Hazarika
 24. Anindita Handique
 25. Arunjyoti
 26. Ankur Jyoti Das
 27. Ashim Jyoti Hira
 28. Abdul Kuddus
 29. Adreeta Khanikar
 30. Ajit Kumar Das
 31. Akangkhya Khanikar
 32. Abhijit Payeng
 33. Anshuman Phukan
 34. Abdur Rouf
 35. Alok Ranjan Roy
 36. Ananta Saikia
 37. Aneeloiv Skemp
 38. Apurba Sonowal
 39. Aseef Shah
 40. Anupam Sharma
 41. Abu Taher Riyazee
 42. Bijoy Bezbaruah
 43. Bhabajyoti Baruah
 44. Bazlul Basid Choudhury
 45. Bitopan Chutia
 46. Biju Chetia
 47. Binod Chetri
 48. Bitopan Das
 49. Bobi Moni Devi
 50. Bibit Dehingia
 51. Babu
 52. Bikram Gogoi
 53. Bhaskar Jyoti Chutia
 54. Bhaskar Jyoti Mali
 55. Bhaskar Jit Nath
 56. Bidyut Jyoti Sharma
 57. Bhaskar jyoti Sarmah
 58. Bini Kakati
 59. Bipul Kalita
 60. Bhrigu Kumar Lahkar
 61. Bharati Lahan
 62. Banikanta Lahkar
 63. Bhaben Moran
 64. Bisitro Neog
 65. Bipin Nath
 66. Bichitra Narayan Bora
 67. Bhupendra Narayan Dihingia
 68. Bishnu Narayan Das
 69. Bikiran Pathak
 70. Dr. Babul Pathak
 71. Biju Ranjan Nath
 72. Biren Sonowal
 73. Bhrigujyoi Saikia
 74. Begum Syeda Banu
 75. Beauty Sikha Devi
 76. Bhaskar Thengal
 77. Bhabesh Thakuria
 78. Bubul Kalita
 79. Chayanika Chetia
 80. Champak Deka
 81. Chandan Das
 82. Champak Kalita
 83. Chintu Mani Talukdar
 84. Charu Prasad Sarma
 85. Chayanika Sarmah Baruah
 86. Dhiraj
 87. Diya Ahmed
 88. Dipanju Bora
 89. Dhiraj Biswasi
 90. Anubhav Boxonta
 91. Dipankar Borah
 92. Dipima Buragohain
 93. Dhanjit Chetia
 94. Deeptangshu C. Phukan
 95. Diganta Deka
 96. Dipjyoti Dutta
 97. Dusmanta Das
 98. Debajani Deka
 99. Dipti Deori Bora
 100. Deb Parashar
 101. Dulen Gogoi
 102. Daisy Gogoi
 103. DhrubaJyoti Barman
 104. Dhruba Jyoti Gogoi
 105. Dhananjoy Kurmi
 106. Dip Kamal Saikia
 107. Deepjyoti Mohan
 108. Dibash Melsodha
 109. Deepa Moni Boruah
 110. Dilip Phukan
 111. Dembiram Panging
 112. Devasish Saikia
 113. Dipjyoti Sharma
 114. Dibyajyoti Saikia
 115. Deepa Thakuria
 116. Debasish Thakur
 117. Dhanjit Uzir
 118. Epul Hussain
 119. Gayatri Baruah
 120. Gyandeep Bhuyan
 121. Geetima Barua Sharma
 122. Girija Das
 123. Gouri Goutam Borthakur
 124. Gitika Kalita
 125. Gitali Mahanta
 126. Gourismita Nath
 127. Gunin Patar
 128. Gitima Sarma
 129. Hemanga Barman
 130. Hirakjyoti Borthakur
 131. Haresh Deori
 132. Hiren Das
 133. Hirak Hazarika
 134. Hemanta Hazarika
 135. Ritu Pawan
 136. Hemen Nath
 137. Hirakjyoti Nath
 138. Hiranya Nath
 139. Inu Anderson
 140. Inamul F Hassan
 141. Md Iftekhar Hussain
 142. Indukalpa Saikia
 143. Jahnabi
 144. Jishnu Borgohai
 145. Jiten Bora
 146. Jintu Barua
 147. Jayanta Bardalai
 148. Juri Bharali
 149. Jyoti Chaliha
 150. Jutika Das
 151. Julie Das
 152. Jagdish Goswami
 153. Jonali Gogoi
 154. Juri Gogoi
 155. Jakir Hossain
 156. Jeherul Islam
 157. Jyoti Jiyam Kalita
 158. Jayashree Kalita
 159. Jinu Konwar Gogoi
 160. Jay Parashar
 161. Jeherulbbian Pota
 162. Jyotishman Phukan
 163. Jyotirmoy Patowary
 164. Jyotiprasad Deka
 165. Jyoti P C Saikia
 166. Jayshree Saikia
 167. Jyotisikha Dutta
 168. Kamal Bordoloi
 169. Krishna Bora
 170. Kaushik Baiswas
 171. Kuladip Baruah
 172. Kamal Dutta
 173. Kishori Das
 174. Kamal Das
 175. Khilonjyoti Dhadumia
 176. Karuna Dutta
 177. Kamal Hasan Bulbul
 178. Khanindra Pathak
 179. Kamaljit Kalita
 180. Kanika Kalita
 181. Koushik Kishalay
 182. Kushal Kalita
 183. Kunjan Kumar Gogoi
 184. Kishore Kumar Gogoi
 185. Kapinjal Kishore Sharma
 186. Kuldip Medhi
 187. Kaustav Moni Bharali
 188. Kamala Neog Bhuyan
 189. Kabyoneel Pathak
 190. Kharanan Payeng
 191. Karuna Phukan
 192. Kumar Rajen
 193. Kalpajyoti Sharma
 194. Kishor Shevde
 195. Kshama Sunder Kakati
 196. Karabi Talukdar
 197. Lukumoni Bortamuly
 198. Lakhyajit Gohain
 199. Luit Kumar Nath
 200. Lochon Moni Gogoi
 201. Luku Moni Sensuwa
 202. Lakhya Prohor
 203. Leelakanta Payeng
 204. Lincoln Ray
 205. Lipi Saikia
 206. Lakhyajit Sarmah
 207. Luit Baruah
 208. Mamtaz Ali
 209. Md Musfick Ali
 210. Mukut Ali
 211. Manoj Baishya
 212. Monuj Boruah
 213. Mithinga Bejbarua
 214. Milan Barthakur
 215. Moushumi Bora
 216. Mohini Babul Pathak
 217. Manju Chaharia
 218. Munu C.
 219. Monohar Dutta
 220. Meghalee Dihingia
 221. Mousumi Das
 222. Mintu Das
 223. Manjit Deori
 224. Mala Gogoi
 225. Mrinal Gogoi
 226. Monuranjan Gogoi
 227. Minu Gogoi Chetia
 228. Mahmodul Hassan
 229. Mrinal Jyoti
 230. Manab Jyoti Kalita
 231. Manoj Kalita
 232. Madhupraan Kaibartta
 233. Manab Kalita
 234. Masuma Khan
 235. Manoj Koch
 236. Munin Kakati
 237. Mrinal Kumar Dey
 238. Mayurkrishna Phukon
 239. Manoranjan Majumdar
 240. Madhu Moni Kalita
 241. Manoranjan Nath
 242. Moushumi Bori
 243. Manash Pratim
 244. Madan Rajbangshi
 245. Mottakinur Rahman
 246. Mahim Roy
 247. Manisha Saikia
 248. Manik Saikia
 249. Mehanas Sarkar
 250. Nekib Ahmed
 251. Najrul Ayan
 252. Nazim Ahmed
 253. Nabin Bordoloi
 254. Nibedita Bori Pawe
 255. Nitul Das
 256. Nabanita Deka
 257. Nuruzzaman Hoque
 258. Nitul Khataniar
 259. Niribili Konwar
 260. Nitul Kumar
 261. Nabaneeta Kumar
 262. Nilutpal Kumar Neog
 263. Nikunja Kumar Pratim
 264. Nabajyoti Mishra
 265. Nirmali Mahanta
 266. Nikunja Nath
 267. Nijora Pathak
 268. Nayan Roy
 269. Nazneen Sofiya
 270. Nilootpal Sharma
 271. Nilakshi Sarma
 272. Nitiraj Saharia
 273. Newaz Shoriful Hoque
 274. Nizara S Phukan
 275. Nilanjana Talukdar
 276. Owahedur Zaman
 277. Parineeta Sharma
 278. Pratiksha Bora
 279. Pradip Baishya
 280. Pulakesh Bhattcharyya
 281. Prasenjit Baruah
 282. Prajnan Bhardwaj
 283. Pranita Chetia
 284. Prasenjit Deb
 285. Pritirekha Das
 286. Priyanku Deka
 287. Dr Prafulla Deka
 288. Prasenjit Das
 289. Pranjit Das
 290. Prakash Gautam
 291. Prastuti Gogoi
 292. Parismita Goswami
 293. Pranjit Kalita
 294. Pranjal Keot
 295. Pinku Kumar
 296. Pallab Kr Nath
 297. Prasanta Kumar Payeng
 298. Prodip Kumar Sahoo
 299. Parash M. Sarmah Baruah
 300. Prativa Prati
 301. Plabita Prabhika
 302. Prayash Pratim
 303. Palash Pawan
 304. Pallab Pathak
 305. Partha Pratim Hazarika
 306. Partha Pratim Kalita
 307. Pinku Roy
 308. Palash Rajkonwar
 309. Pratima Rajwar
 310. Priyam Raj Shivam
 311. Plawan Saikia
 312. Prashanta Tamuly
 313. Parijita Thakuria
 314. Purabi Bora
 315. Rabin Kakati
 316. Rousanara Begum
 317. Raktotpal Bordoloi
 318. Rupjyoti Boruah
 319. Rina Biswas
 320. Rituraj Boruah
 321. Ritusman Bora
 322. Rakesh Baishya
 323. Rituparna Chetia Phukan
 324. Ratneswar Das
 325. Ramen Das
 326. Rakesh Doley
 327. Ratan Debnath
 328. Rintu Dutta Bora
 329. Rahul Dev Barman
 330. Rakhi Dutta Saikia
 331. Renuka Das
 332. Rantu Gogoi
 333. Ripunjoy Gohain
 334. Raagyee Gohain
 335. Rimpi Goswami
 336. Rakesh Hazarika
 337. Raktim Hazarika
 338. Rejekul Hoque Choudhury
 339. Rezaul Islam
 340. Ruhul Kuddus
 341. Rajib Kayastha
 342. Rabin Kumar Choudhury
 343. Rijumoni
 344. R M Jayeeta
 345. Ranjit Nath Bhattacharyya
 346. Sagar Kumar
 347. Rihan Sangmai
 348. Ripunjay Sarma
 349. Riyaan Smith
 350. Rajshekhar
 351. Ratul Talukdar
 352. Rupam Dutta
 353. Shahina Ahmed
 354. Sabita Devi
 355. Sayed Abdul Hai
 356. Samantha Likson
 357. Sabita Sausthaw
 358. Siddhartha Borkakati
 359. Susmita Bora
 360. Sanjib Borah
 361. Sushanta Borchetia
 362. Sidhartha Borkotoky
 363. Swapnali Bordoloi
 364. Shekhar Bhattcharyya
 365. Shilpi Borah
 366. Santanu Changmai
 367. Shewali Dutta
 368. Sujala Das
 369. Songeeta Garikapati
 370. Sunmoni Gohain
 371. Sagar Hazarika
 372. Shyamanta Dutta
 373. Shahid Islam
 374. Sanjib Jyoti Haloi
 375. Saroj Kakati
 376. Shrutidhara Kaushik
 377. Satish Kr Baishya
 378. Subha Laskar
 379. Seema Morang
 380. Syed Maruf Ahmed
 381. Syed Mohsin Raja
 382. Suresh Nath
 383. Sarpil Nandan Deka
 384. Swagat Pratim Haloi
 385. Swarup Roy
 386. Songhoti Ray
 387. Swapna Sharma
 388. Simanta Soyon
 389. Sonia Saikia
 390. Sagar Sanjib
 391. Suman Changkakoty
 392. Swarup Changkakoty
 393. Tapan Baruah
 394. Tezaswita Das
 395. Tasnim Kauser
 396. Tridip Kumar Goswami
 397. Tridip Sharma
 398. Uttam Adhikary
 399. Upasana Baruah
 400. Uday bhanu Nath
 401. Utpal Gohain Baruah
 402. Udiptajyoti Gogoi
 403. Unmilan Kalita
 404. Ujjwal Madhukulya
 405. Varsha Sharma
 406. Wasif Ali
 407. Wahiduzzaman Bhuyan
 408. Xunpahi Morang
 409. Zahidul Islam

Latest 5 comments

To  Hiren Das (Issue No 119/11-2017):
nice poem... Hope to read some more poem from you
– Bharat Baro [ ***tatbaro89@gmail.com ]

To  Lochon Moni Gogoi (Issue No 119/11-2017):
Good Poem.
– Rupjyoti Gogoi [ ***pjyoti@ymail.com ]

To  Newaz Shoriful Hoque (Issue No 110/02-2017):
এটি জীয়া কবিতা.
– Purabi borah [ ***abiborah76@gmail.com ]

To  Bibit Dehingia (Issue No 110/02-2017):
Dhunia kobita...
– Purabi borah [ ***abiborah76@gmail.com ]

To  Issue No 119/11-2017:
So beautiful app I like it .
– Syed Abdul Basik [ ***dabdulbasik30@g.mail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)