AAI Aug'17 issue is released. In this issue you can read Assamese poems (in Assamese script) written by Anjit Chariyo, Arunjyoti, Bibit Dehingia, Banikanta Lahkar, Dhiraj, Dipankar Borah, Gourismita Nath, Ritu Pawan, Juri Bharali, Jyoti Chaliha, Kaustav Moni Bharali, Kabyoneel Pathak, Munin Kakati, Mrinal Kumar Dey, Parineeta Sharma, Rupjyoti Boruah, Renuka Das, Shekhar Bhattcharyya, Sunmoni Gohain, and Sagar Sanjib. Your comments are most welcome. We value and appreciate your comments. Also, you can send your poem to aai for publication.

For sending poem to AAI,

An appeal to those who are sending me typed poems: Please use white background. This minimizes some re-work from our side.

– Hemanta Kumar Kalita [ Email to hemanta.kalita@aai.ind.in ]

For Your Information

Latest 5 comments

To  Satish Kr Baishya (Issue No 114/06-2017):
"ঘৰৰ বাচন-বৰ্তন ময়েই মাজিম"পংক্তিটিয়ে হিয়া খুচি দিছে.
– Dayananda [ ***anandadas4@gmail.com ]

To  About Me:
Kobita likhar xudra prayakh koru.kobitar premot bare bare poru...AAi Groupt aji moi join korisu...akha koru aair xoite mur xamparka jugamia hoi...........
– Manjusha Devi [ ***jushadevi62@gmail.com ]

To  Abhijit Payeng (Issue No 47 / 11-2011):
kabitatu pahi bahut bhal lagil. Ane kabitai manuhar antar sui jai. Jatia kabitai antarar para pohka mala ane kabitai sarthak kare kabir jiban.
– Baby Mahanta [ ***y_mahanta@rocketmail.com ]

To  Ritu Pawan (Issue No 115/07-2017):
bor xundor hoise kobitato......
– Bulbul Nath [ ***bulbul@gmail.com ]

To  AAI:
Kobita abriti kori khuni aru porhi Bht bhal pau kio najanu jikunu at a kobitai ata mitha onubhob aru kisu kotha xikai jai...hoi2 xokolu kothai onuvob onuvuti aru jibon2r kotha xikai jai...lekhibole mane kobole Bht kothai asil kin2 oxubidhar babe..mane class thokar babe imnotei thaki goal...akou lg pam
– Rupam Kumar dev nath [ ***amdevnath7@gmail.com ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)Map IP Address
IP2Location